Friday, February 13, 2009

PENGENALAN BERKAITAN CERITA RAKYAT RUNGUS

PENGENALAN

Petikan dari sumber : http://moligun.wordpress.com/2008/09/23/tangon/

Momogun Rungus bukan sahaja kaya dengan kemahiran kraftangan malah jika dibuat kajian mungkin salah satu khazanah yang paling banyak dimiliki ialah Tangon ( cerita dongeng ). Kerisauan kita ialah masa depan khazanah berharga ini, jika usaha untuk mengekalkan dan mewariskan kepada generasi baru tidak diusahakan, ianya akan ditelan zaman. Umumnya tangon terbahagi kepada beberapa kategori seperti tangon jenaka, tangon pengembaraan,tangon percintaan dan tangon patriotik dan pelbagai lagi. 

PERANAN TANGON

Setiap kaum di dunia ini memerlukan cerita-cerita berbentuk lagenda untuk membina perwatakan bangsa tersebut ke tahap yang lebih tinggi. Cerita lagenda seperti Hang Tuah mengangkat martabat kaum Melayu sebagai kaum yang bijak, setia dan bersifat pahlawan. Begitu juga dengan watak Robin Hood di kalangan bangsa British. Kesetiaan, nilai murni serta kebijaksanaannya meletakkan bangsa British sebagai bangsa yang dikagumi pelbagai lapisan masyarakat.
Di kalangan suku kaum rungus, terdapat juga watak-watak yang dengan sendirinya menggambarkan perwatakan dan ketrampilan kaum ini di zaman lampau. Watak seperti Usan-Usan, Anak-Anak dan tentunya banyak lagi banyak diceritakan dari generasi ke generasi. Pada hemat saya, segala tangon ini perlu dikekalkan dan diusahakan agar ianya tidak ditelan zaman kerana sebab-sebab berikut;

1. Menyatupadukan suku kaum rungus melalui unsur kesusasteraan.

Adalah diharapkan agar perkongsian cerita menerusi tangon-tangon lama akan membina kesatuan dan kesepaduan di kalangan generasi akan datang. Wujudnya perasaan ini apabila kita memiliki khazanah yang sama. Wujudnya kesepaduan ini atas kesedaran yang sama bahawa khazanah berharga ini perlu sama-sama dipertahan dan diperturun kepada generasi akan datang.

2. Membina jati diri dan semangat patriotisme

Kekuatan dan keperkasaan pahlawan terdahulu menjadi bukti kepada generasi akan datang bahawa kaum mereka juga memiliki kebolehan seperti kaum lain. Sifat-sifat istemewa, nilai-nilai murni serta segala elemen masyarakat bertamadun ada dalam diri setiap anggota masyarakat ini. Pendek kata, kita juga mampu bersaing secara sihat dengan sesiapapun di dunia ini. Dengan syarat bahawa usaha dan kerajinan sebagaimana generasi terdahulu diteruskan...

Terdapat 3 kategori Cerita Rakyat Kaum Rungus iaitu : 

1. Tuturan (Cerita Kisah Benar)
Tuturan merupakan satu kejadian yang benar-benar terjadi. Tuturan adalah satu himpunan hikayat sejarah yang terus di wariskan kepada setiap generasi keturunan mereka.. Contoh-contoh Tuturan adalah seperti Pintal Basi miniazou do Raja Kosila satu legenda pemisahan daratan pada zaman purba @ kodori (bahasa rungus). Himpunan Adat-adat dan Hukum-Hukum Momogun yg di warisi adalah 100% di warisi secara lisan. 
Setiap rumah panjang akan di himpunkan semua kanak2 dan anak muda di Tingkang Rumah Panjang dan datuk2 serta nenek2 akan menceritakan kepada anak-anak akan segala Tuturan ini sebagai sistem pendidikan di Kota Rumah Panjang Momogun. 

2. Usuran (Cerita Sejarah)
Usuran adalah satu kisah benar sejarah yang berbentuk asal-usul sesebuah tempat dan tidak ada tarikhnya kerana diwariskan secara lisan. apa yang pasti kejadian yang berlaku terus dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak muda di Tingkang Rumah Panjang utk memberikan input kepada generasi penyambung mengenai asal-usul sesuatu tempat Momogun tersebut di namakan. sebagai contoh nama-nama tempat di seperti Nunuk Ragang, Marudu @ Mogkorudu, Bandau @ Mondou dan banyak lagi tempat dinamakan disebabkan satu kejadian yang mana Momogun berperang dan bertahan maka kejadian dari semua itu akan di ajarkan kepada anak-anak muda. Ini semua bukan tangon tetapi Usuran. 

3. Tangon (Cerita Dongeng)
Tangon adalah mudah di kenali cirri-cirinya dan kebiasaannya cerita ini berbentuk cerita hiburan, cerita lawak, cerita tentang haiwan dll. Cerita rakyat ini dikenali sebagai Tangon dalam permasyarakatan Momogun.

KANDUNGAN  TANGON YANG DIRANCANGKAN

1. I Linusuvon it pomogunan
2. Anak vagu dit dumagang do balang
3. Anak vagu tosiou 
4. Buangkut 
5. Bondiu om I Konduruhan 
6. Burul om i Gumantung 
7. Gulabatu
8. I Gungguripa 
9. I Kolobituko 
10. I Kukuoyo 
11. I Minirogop it gipa om it kokou
12. I Ondu tamanang 
13. I Pandangan 
14. I Pirizok om I Purakok 
15. I Sonit om I mondow 
16. I Sorinit 
17. Sunsulit om i kidod 
18. It Dangol om it talli 
19. It Hatus tanganak 
20. It Inuvung 
21. It Ombolog puhu 
22. Itut-itut 
23. Kalakau om tambang 
24. Kara om sonit 
25. Mirumpak I gobuk om I kolibambang 
26. Monudding I palanuk 
27. Nabatapa
28. Tambang, Kambing, om Mondow
29. Uruk uruk mogihim do lias

30. Usan-usan om i Sarip

31. Yusak Suronggo om ih Kalatagu

32. Ih Tonsung om Ih Goholu

33. It Tanakvagu Minangakal dit Tukung

34. It Tanakvagu om It Enuvung Do Potizukan

35. Ih Laaki Mongubat Di Yoduw

36. Yitut-itut

37. Yugak-Ugak

38. Mirogok i kokou om gipa

39. It Tambang om it Tudtul

40. Ih Mogundahali


Love Rungus iti,

Enuvung Manisa