Wednesday, February 25, 2009

IT TAMBANG, KAMBING OM MONDOW


Varo po i Tambang dino manau-panau sid isan do tagad. Manjadi inot Mondow dino nga manau-panaui sinod isan do tagad. Manjadi miniringuvab no inot Mondow. It Tambang nga miringuvabi. O-hai, ka dit Mondow, O-hai, ka di Tambang. Korongou nopo dit Mondow dot miringuvab iti tambang , banal no ko asana ginavo dinot Mondow sampai boros dit Mondow “Nokokuro ka Adambang, tu monusui-ko dohon miringuvab?” ka dinot Mondow om kinamai no mongogusa inot Tambang ka. Na it Tambang dino kah soira ginusa yosido nga kinam no tumangkus tu, rumosiko atabpaan dinot Mondow om akan bogima yosido. Alaid no mangkus-tangkus ka inot tambang, nokorikot no yosido sid iso o sulap dot Tanakvagu. Kagi po ki azam inot Tanakvagu dot Kambing. Manjadi kemot nopo di kambing dot mangkus–tangkus it tambang, duatoi dot nokokuro. Boros di tambang , tumangkus oku ma diti tu gusaon oku dilot Mondow , ka di Tambang .

Pomoros nopo ka it kambing ka, “Kada ie korosi, gamko siti-ko dohon, tu tabangan ku ie ikau” ka di kambing. Manjadi minintoron no bo it Tambang dino sampai nokorikot it Mondow. Manjadi nokorikot po it Mondow dino ka pomoros no inot Mondow sinod kambing, “Nokokuro ka Adambing tu, onuvon nu ino Tambang ku” ka dit Mondow. Pangambat nopo ka inot kambing, “Nokokuro tu retan nu ko dikau do dinot Tambang, dot ong otopot no dohon do Tambang diti tu inazam ku laid” ka dit Kambing. Boros dot Mondow “Amu, dohon dino, alaid ku no pigugusa ino” ka dit Mondow. “Aik..banalko dohon ino, alaid-ku-no piaazam iti” ka di kambing. “Bang amu ko kasip ikau dino nga azamon kui tu, ipongoduvoku dit azam-ku dot Mondow ih”, ka di kambing.


Iri nopo Mondow ka banal ko akimozo manjadi pomoroso no ka vagu ka dau, “Nokokuro kagi ma tu baiko ikau om kapangazam dot Mondow”, ka dit Mondow.”Bang amu-ko kasip do kiazam-oku dot Mondow, na imatai kah silod pinosuvangan ku”, ka di kambing. Om pigagazad no kumaa sid talaga dot aralom po om banal ko oliou. Nokorikot-po siri , boros di kambing , ”Ba Odondow imatai no ka ilot rinuvang dot kandang Mondow ku, tu banal ko amu ko ma kasip doho”. ”Bang kosuvang ko no dara, ikau dino nga kumoduvo no dot Mondow ku”, ka di kambing. Oluhungai no ka bogima dinot Mondow ka sid rinuvang do talaga, nga banal-banal-ko varot nemot dau dot Mondow vokon sid rinuvang talaga dino kah dot baiko ondig-ondig dau. 


Kemot-imot po ka dinot Mondow ka, antad no ko nokotigog ka om banal ko rumosi azamon yosido dinoyat Kambing sid saralom talaga dau. ”Atok, azam oku no dati diti”, ka dit Mondow om kinam no tumangkus. Suvai ko minintoron ong napagasan banal yosido, na nimot-imot ka bogima dau ino kara. Na irit nopo kara ka nimot po dau inot Mondow ka om banal ko napagasan padtangkus ka duato no dau, ”Nokokuro ko ka Odoondow tu banal ko tumangkus? Ka di kara. Ambato nopo ka dinot Mondow, ”Azamon oku dilot kambing, tu ipongoduvo dau dilot azam dau dot Mondow ih silot rinuvang do talaga”, ka dinot Mondow. ”Okonko Mondow iri, baiko ondig-ondig-nu iri”, ka di kara. ”Ino pogi miguli kito sori om patazo to i kambing”, ka di kara. Nilaan po ka bogima om baiko inakalan yosido dinot Kambing banal no ko ohungot banal inot Mondow. "Sumabak kono ong biano Adambing, akanan kikou di Adambang ong biano" ka di Mondow dot ogongus ogi ka tu banal ko humungot.


Manjadi miniguli no vagu ka it Mondow dot mazat-gazat dinot kara ka tu kinumogos-no sid iku dau, tu mahalan banal yadara mamanau. Minsosomok po ka sid sulap dinoyat tanakvagu ka inot Mondow notimpan no ka bogima dinot Kambing dot miniguli no vagu inot Mondow om kinam no ka mominsungal inot kambing ka dot tongirad do lingkut i tana dot osukab di tondukan dau. Kemot imot po ka di Mondow dot suvai hakang ka inot Kambing na kinam no vagu tumangkus ka inot Mondow tu rumosi banal ko atabpaan dinot Kambing dot azamon bogima yosido.Na irit nopo kara tu kakali mogos-kogos sid iku dinot Mondow ka minatai ih ka tu soira tumangus ka inot Mondow, kahid-kahid sirid ongo puun do kazu, sirid ongo kovotuan, sid ongo rugi dot govuton.

Na it sanganu dinot Kambing ka, mangaladtak-ladtak do parai. Na it nimot dit Mondow it tondukan-tondukon di kambing ka ong otopot no, baiko kurulu do parai it niada dit Tanakvagu sid manahambai do sulap. It Tanakvagu ka dino, soira nopongo mangaladtak dinoyat parai dau noluhungan no dau inot Tambang sid manahambai do sulap om onuvo no ka dit Tanakvagu it bilok dau om tokono no dau it tambang. Na it Tambang ka bogima baiko masai-kasai po tu mingkono no bogima, minatai i sondot bogima dinot Tambang. 

Nompus Tangon.

TERJEMAHAN BAHASA MELAYU

Nasib Si Rusa

Pada suatu hari,Si rusa berjalan-jalan di tepi sebuah ladang.Kebetulan pada masa itu,Si harimau juga berjalan-jalan di ladang tersebut.Si harimau menguap,Si rusa pun menguap,

”O-hai” kata Si harimau,

”O-hai” kata Si rusa.

Si harimau melihat Si rusa turut menguap dan berasa marah lalu bertanya,

”Kenapa kau meniru aku menguap?”

dan dengan berangya Si harimau pun mengejar Si rusa.Si rusa,melihat akan Si harimau yang datang membahamnya,turut segera berlari menyelamatkan diri.Setelah lama berlari,Si rusa pun sampai di sebuah halaman sebuah sulap yang mana pada sulap tersebut terdapat seekor kambing peliharaan pemilik sulap tersebut.Melihat akan perihal Si rusa yang melarikan diri,ia pun bertanya kepada Si rusa,Si rusa pun menjelaskan perihal Si harimau yang mengejarnya.

“Jangan takut,malah marilah sini,akan ku tolong kau”. Kata Si kambing.

Si rusa pun singgah di sulap itu sehingga Si harimau tiba.Setibanya Si harimau di situ,ia pun bertanya,

”Wahai Si kambing,kenapa kau mengambil rusa kepunyaanku?”.

“Kenapa pula kau mengatakan Si rusa ini kepunyaanmu?Sedangkan Si rusa ini peliharaanku,”jawab Si kambing.

“Bukan,rusa itu kepunyaanku,sejak dari tadi aku mengejarnya.”Balas Si harimau lagi.

“Memang rusa ini kepunyaanku,sudah lama aku memeliharanya.kalau kau tidak percaya,kau juga merupakan peliharaanku kerana sudah lama aku ingin mencari pasangan harimauku”.Balas si Rusa lagi.

Si harimau berasa hairan lalu bertanya lagi,”Kenapa hanya kau yang mempunyai peliharaan harimau?”

Jawab Si kambing,”Kalau kau tidak percaya aku ada peliharaan Harimau,mari kita lihat tempatnya ku letakkan harimau itu”.

Lalu mereka pun berjalan bersama sama ke sebuah telaga yang dalam dan jernih.Setibanya di situ,si kambing pun berkata,

“Kalau kau tidak percaya,lihatlah dalam kandang itu harimau peliharaanku.Termasuk kau,maka ada dua lah semuanya”.

Si harimau pun melihat kedalam telaga tersebut dan ternampak seekor lagi harimau yang sebenarnya merupakan bayang-bayangnya sendiri.Terkejut dengan hal itu,si harimau pun terus berlari kerana takut akan dijadikan Peliharaan oleh Si kambing sehingga ia terserempak dengan seekor kera.

Si kera yang melihat akan perihal Si harimau yang berlari ketakutan pun bertanya,

“Kenapa kamu berlari?”

Si harimau pun menceritakan hal Si kambing yang ingin menjadikannya sebagai haiwan peliharaan dan juga hal kandang Si kambing. Mendengar penjelasan Si harimau,dia pun berkata 

“Harimau yang kau lihat itu bukanlah harimau sebenar,tetapi hanya bayang-bayangmu. Nah,kalau begitu,mari kita kembali kesana.Kita bunuh si Kambing.”

Kedua duanya pun kembali ketempat Si kambing.Si kera pula mengikatkan dirinya di belakang Si harimau kerana malas berjalan.Melihat Si harimau dan Si kera semakin menghampiri sulap tersebut, Si kambing pun menanduk-nanduk tanah didepannya sehingga bagaikan sarang anai-anai tanah yang di tanduk Si kambing.Melihat hal itu,Si harimau pun dengan pantas melarikan diri,dalam fikirannya,sedangkan tanah yang begitu berat dapat diangkat, apa lagi dirinya.Si kera yang mengikatkan diri di belakang si harimau pun matilah kerana bergeser dengan duri-duri di hutan.

Sebenarnya pada masa itu,tuan si Kambing sedang menginjak padi,dan tanah yang dilihat oleh Si harimau itu, hanyalah merupakan resmi padi yang dibuang oleh tuannya. Setelah tuan Si kambing selesai menginjak padi,dillihatnya ada rusa di halaman sulapnya lalu dia pun mengambil lembing yang disimpannya dan membujak Si rusa.Maka matilah juga Si rusa.

Demikianlah cerita Si rusa yang malang, kesudahannya tetap juga mati.

1 comment:

Amizan Mizan said...

Ohh ad geng juga di semenanjung..